Forum Social Libertaire accueil
programme
Salon du Livre Anarchiste points de vue
pratique
Du 11 au 16 novembre 2003 à Paris et Saint Ouen (93)


Programo de la Liberecana socia forumo ( LSF ) kaj de la Salono de la Anarkiista Libro

Mardi 11 an, de novembro :

-  " Tero kaj libereco " . Tago de subteno por la lukto de la popoloj en Meksiko, en Kabilio, en Palestino. Debatoj, ekspozicioj, ..., dank'al la "Komitato Chiapas ". Tiu staros en pluraj parizanaj sitioj.

Merkredo 12 an :

-  Partopreno en la manifestacio organizota de la " Kunordigo de la Virinoj ", interrilata kun la Eûropa Socia Forumo, kontraû la seksismo, la patriarka sistemo . La vespero, debato al 92 strato d'Aubervilliers, Parizo 19 an arondismento.

Jaûdo 13an :

-  20 H 00 : debatoj pri la luktoj de la printempo kaj somero 2003 en Francio. Bilanco kaj perspektivoj : placo de la klasbatalsindicalismo kaj anarkosindikalismo ? Adreso : 33 strato des Vignoles Parizo 20 an arondismento.

Vendredo 14 an :

-  14 H 00 : malfermo de la pordoj de la LSF en St Ouen.
-  15 H00 - 17 H00 : 2 debatoj samtempe :
* la eksterlegula mizero, la socia apartismo.
* la amasinformilo, la alternativaj spertoj ( kun , Zaléa TV, Samizdat, Indymédia, Liberecana Radio, Primi TV, ... ).
-  18 H 00 - 20 H 30 : 3 debatoj samtempe :
* Kontraû la patriarko : la geanarkiistoj rompan la lego de la silento.
* Liberecanaj publikaj administradoj : egaleco, la senkosteco sen la stato ?
* Propagando dum militperiodo.
-  22 H - 23 H : metingo kaj nigra kaj ruga festo.

Sabato 15 an :

-  9 H 00 : malfermo de la pordoj kaj de la Salono de la Libro Anarkiista.
-  9 H30 - 12 H 30 : 3 debatoj samtempe :
* Medio kaj produktivismo.
* Kontraû la G8 en Annemasso ( Francio ), la VAAAG : reveno al sukcesaj manifestacioj.
* Sociaj spertoj en Meksiko ( kun la " Komitato Chiapas " kaj geaktivuloj de la SIL ).
-  14 H 00 - 19 H 00 : manifestacio de la Liberecana Socia Forumo, je la placo des Fêtes, Parizo 19 an arondismento ( rendevuo je la dekdua kaj duono ) al placo de la République poste enigo en la manifestacio - parado de la Eûropa Socia Forumo.
-  20 H 00 : 3 debatoj samtempe :
* Liberecana eduko : starigi la internacia interhelpo.
* La placo de la laboro en la socio.
* La kulturo kiel komercajo.

Dimanco 16 an :

-  9 H 00 : malfermo de la pordoj.
-  9 H 30 - 12 H 30 : 3 debatoj samtempe :
* Sociaj luktoj kaj liberecanaj manieroj. Je la protestado xgis la generala striko por la memmastrado.
* Ekstremdekstrularo kaj " populismo "en Eûropo.
* Laikeco kaj religio.
-  14 H 00 - 16 H 30 : 3 debatoj samtempe :
* "civitanismo " aû klasbatalo, reformista alternativa tutmonda movado aû kontraûkapitalismo ?
* Kiel lukti kontraû la ekonomikaj, malstabilaj kondicaroj ?
* Libercirculado.
-  17 H 00 : fino de la LSF. Koncerto de subteno organizota de la asocio "Contre Culture ".

Videokasedejo :

pluraj kurtaj filmoj, reportajoj, intervjuoj, ..., illustros la debatoj .

La ekspozicioj :

-  la bildo de la virinoj tra la reklamoj
-  la anarkiistaj afisoj dum la hispana revolucio (1936-1939 )
-  la komunumo de Parizo
-  la strikoj kaj la manifestacioj dum la printempo 2003 en Francio
-  Daniel Guérin , vivo kaj penso
-  reveno el Palmestino 2003
-  la vilago VAAAG en Annemasso.

La Salono de la Libro :

Gazetoj, revuoj, magazinoj, magazinoj, brosuroj, libroj, bildrakontoj, ..., etaj, mezaj, egaj, pluraj eldonistoj ceestos en la duan Salono de la Libro Anarkiista. Multaj verkintoj partoprenos en la debatoj.

Libercana Radio :

Je la dekan xgis la la deksesan novembro, Liberecana Radio mobilizegos siajn tutajn programojn okaze de la LSF kaj de la SLA. Gi havos surloke studio kun rekta dissendo.


Praktiko

Senkostaj enira kaj infanejo - restoracio kun prezoj liberaj

La LSF kaj la SLA ne havas monhelpojn, tamen la eniro estos senkosta. Ni kalkulas kun la respondeco de ciuj por subteni la iniciatoj kiom nur eble.

La debatoj staros en :

Espaces Eurosites , 31 strato Godillot (strato Docteur-Bauer) en St Ouen (93).

Kiel iria al sitio ?

-  Metroo Mairie-de-Saint-Ouen (linio 13) kaj 10 minutoj piede (strato Docteur-Bauer).
-  Aû metroo Porte-de-Clignancourt (linio 4) post busoj linioj 166 kal 255 : haltejo Godillot, busoj linioj 85, 173, 174, haltejo Mairie-de-Saint-Ouen.

international@fsl-sla.eu.org


contacts - FSL/SLA 145, rue Amelot 75011 Paris - contact@fsl-sla.eu.org
La maquette, la programmation (SPIP, Mysql, Php), et les documents de ce site sont sous licence libre GPL.
Reproduction et citations vivement conseillées (à condition de citer les sources).