Forum Social Libertaire accueil
programme
Salon du Livre Anarchiste points de vue
pratique
Du 11 au 16 novembre 2003 à Paris et Saint Ouen (93)


Program for FSL i Paris, Saint-Ouen

11 :e- 16 :e november 2003

Tisdag 11 :e nov

"Land and liberty".land och frihet. En dag agnas till att diskutera folkets motstand i Mexico, Kabylia och Palestina. Debatt/ utstallning/ info anordnas av colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista. pa olika platser i Paris

Onsdag 12 :e nov

-  Demo : Antisexist och antipatriarkat. ansvarig ar coordination of women, med anknytning till ESF. Pa kvallen debatt i samma anda : 92 rue d'Aubervilliers, Paris 19th

Torsdag 13 :e nov

-  18.00 Debatt : "motstand var-sommar 2003." Resultat och perspektiv. Syndikalisterna : klassmotstand och anarkosyndikalism. Var ? 33, rue des Vignoles Paris, 20th

Fredag 14 :e nov

-  14.00 Inslapp
-  15.00-17.00 Tva debatter
* "Criminalisation of misery", misarens kriminalitet dagens apartheid
* "Media, alterating experiences" media, andra erfarenheter. med Telebocal, Zalëa TV, Samizdat, Indymedia, Radio Libertaire, Primi Tv....)
-  17.00 Paus
-  18.00-20.30 Tre debatter
* "Against sexism", mot sexism. konskonstruktion
* "Libertarian Public services". public services frihet. Jamlikhet, frihet utan stat
* "Propaganda during time in war." Propaganda under krigstid

-  22.00-23.00 Centralmote och fest i rott och svart

Lordag 15 :e nov

-  09.00 Inslapp
-  09.30-12.30 Tre debatter
* "Environment, productivism" Miljofragor, produktivism
* "Anti-G8 in Annemasse, Vaag". Anti-G8 i....Come back : lyckade mobilsationer
* "Social experiences and struggles in Mexico sociala erfarenheter och motstand i mexico( med aktivister fran colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista, och natverket SIL)
-  13.00 Paus
-  14.00-19.00 Demo : Libertarian Social Forum. Plats : Place des Fétes, Paris 19th, gar till de la Republique. paraddemo for Europeen Social Forum.
-  20.00 Tre debatter
* "Libertarian Education" jamlik utbildning. stolpar satts upp for en rattvis utbildning.
* "Place for work in the society". plats for arbete i samhallet
* "Culture merchandising".

Sondag 16 :e nov

-  09.00 Inslapp
-  09.30-12.30 Tre debatter
* "Social struggles and libertarian practises". Socialt motstand och jamlikhetsovningar. Allt fran aktioner till sjalvorganiserande generalstrejker.
* "Extreme right". Extrem hogern.
* "Laicity, religions....." diskutioner om religioner emellan.
-  12.30 Paus
-  14.00-17.00 Tre debatter
* "Citizenship or class struggle, altermondialisation or antikapitalism ?".
* "Struggles against poverty ?"
* "Mobility, liberty of circulation"

-  17.00 Avslutning av FSL, stodkoncert for FSL : CICP, 21 ter rue Voltaire, Paris, 11th

Bio

Fran fredag kl 15.00 till sondag kl 16.00 visas kortfilmer, filmer, dokumentarer och intervjuer.

Utstallingar (schema finns i Saint-Ouen)

-  Women's image in advertising
-  Anarchists posters of the spanish revvo 1936-39
-  The "Commune" of Paris
-  Demos and strikes of the spring 2003

Bokutstallning

Fran 10 :e-16 :e nov visar Radio Libertaire allt runtomkring social forum. En studio spelar in debatter live.


Praktisk

FSL och bokutstallningen har ingen ekonomisk inkomst och har gratis intrade. Vi ber darfor alla besokare att vara skotsamma och respektera FSL :s initiativ. Foljande sjalvordnade samhalle : Vaag (fran anti-G8 i Annemasseeller i Larzac.) gratis vegetarisk mat. Forsta hjalpen finns dagtid i Saint-Ouen.

For mer info kontakta international@fsl-sla.eu.org.


contacts - FSL/SLA 145, rue Amelot 75011 Paris - contact@fsl-sla.eu.org
La maquette, la programmation (SPIP, Mysql, Php), et les documents de ce site sont sous licence libre GPL.
Reproduction et citations vivement conseillées (à condition de citer les sources).